Bộ đề mẫu Toán 7 - Thi giữa học kỳ II - 2022

Bộ đề mẫu Toán 7 - Thi giữa học kỳ II - 2022

 •   14/03/2022 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II

Câu 1. Một GV theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 HS của một trường(ai cũng làm được) người ta lập bảng sau:

Thời gian (x)

5

7

8

9

10

14

 

Tần số (n)

4

3

8

8

4

3

N = 30

       a) Dấu hiệu là gì? Tính mốt của dấu hiệu?

       b) Tính thời gian trung bình làm bài tập của 30 học sinh?

       c) Nhận xét thời gian làm bài tập của học sinh so với thời gian trung bình.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 5 NĂM HỌC 2021-2022

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 5 NĂM HỌC 2021-2022

 •   05/12/2021 12:06:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 5

NĂM HỌC 2021-2022:
 

Đề 21: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Hình học

Đề 21: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Hình học

 •   13/11/2021 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

Đề 20: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Hình học

Đề 20: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Hình học

 •   13/11/2021 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

Đề 6: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

Đề 6: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

 •   13/11/2021 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

Đề 5: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

Đề 5: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

 •   13/11/2021 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

Đề 4: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

Đề 4: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

 •   13/11/2021 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

Đề 3: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

Đề 3: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

 •   13/11/2021 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

Đề 2: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

Đề 2: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

 •   13/11/2021 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

Đề 1: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

Đề 1: Thi giữa kỳ I trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Đại số

 •   13/11/2021 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 674
 •   Phản hồi: 0

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm

20 Chuyên đề học sinh giỏi Toán lớp 8

20 Chuyên đề học sinh giỏi Toán lớp 8

 •   09/06/2021 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8
Bài tập 1 - Toán 8 - HK1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài tập 1 - Toán 8 - HK1: Nhân đơn thức với đa thức

 •   20/05/2021 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0

Bài 1: Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào đúng, đáp án nào sai ?

A. 3x .(5x2 - 2x + 1) = 15x3 - 6x2 - 3x.

B. (x2 + 2xy - 3).(- xy) = - xy3 - 2x2y2 + 3xy.

C. - 5x3(2x2 + 3x - 5) = - 10x5 - 15x4 + 25x3.

D. (- 2x2 + 3/4y2 - 7xy) .(- 4x2y2) = 8x4y2 + 3xy4 + 28x2y3.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút

 •   29/04/2021 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 605
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 6

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 6

 •   20/07/2020 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 631
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

a) \frac{2 .(-13) .9 .10}{(-3) \cdot 4 \cdot(-5) \cdot 26}

b) \frac{15.8+15.4}{12.3}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 5

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 5

 •   20/07/2020 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

\frac{3}{-8};\frac{-7}{12};\frac{2}{3};\frac{5}{6}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 4

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 4

 •   20/07/2020 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 534
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a) \frac{-5}{18}+\frac{5}{9}-\frac{11}{36}

b) \frac{-39}{44}\ :\ 1\frac{2}{11}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 3

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 3

 •   20/07/2020 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a) 1\frac{5}{8} và 3\frac{1}{4}

b) 12,5 và 2,5

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 2

 •   20/07/2020 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a) \frac{7.9\ -\ 14}{3\ -\ 17}

b) 0,25.2\frac{1}{3}.30.0,5.\frac{8}{45}

c) \frac{9}{25}.\frac{5}{8}\ +\ \frac{9}{23}.\frac{3}{8}\ -\ \frac{9}{23}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 1

 •   20/07/2020 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a) \frac{2}{3}-\frac{5}{7}\ .\ \frac{14}{25}

b) -\frac{2}{5}.\frac{5}{8}\ +\ \frac{5}{8}.\frac{3}{5}

c)25\%-1\frac{1}{2}\ +\ 0,5.\frac{12}{5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a) x\ +\ \frac{1}{2}\ =\ \frac{3}{4}

b) \frac{4}{5}.x\ =\ \frac{4}{7}

c) 8x\ =\ 7,8.x\ +25


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây